Vijf bestrijdingsmiddelen tegen onvolledig beschreven requirements

Vijf bestrijdingsmiddelen tegen slechte requirements

 

In mijn vorige artikel heb ik 10 signalen van slechte requirements beschreven. Maar slechte requirements herkennen is één ding, ze vervolgens bestrijden is een tweede.

Er zijn diverse bestrijdingsmiddelen toepasbaar. Alleen, net als bij brand, niet elk blusmiddel is geschikt voor elke type brand. Dus ook bij het bestrijden van fouten in requirements zul je eerst moeten bepalen met welk type ‘brand’ je te maken hebt.

Een van de meest voorkomende type requirements-fouten zijn requirements die onvolledig beschreven zijn. Oftewel ‘under-specification’. Voorbeelden hiervan zijn het ontbreken van foutafhandelingen en/of alternatieve gedragingen in ‘use cases’, het ontbreken van belangrijke details, het ontbreken van definities en verklaringen voor belangrijke termen en het ontbreken van zorgvuldig taalgebruik.

En als iets niet of onvolledig is beschreven dan kun je er bijna 100% zeker van zijn dat het niet wordt geleverd of niet zoals je had verwacht.

Wat kun je hier nu tegen doen? Welk middel kun je het beste inzetten om dit soort gebreken in requirements te herstellen en, nog liever, te voorkomen?

Hier 5 middelen voor 5 gebreken:

1. Visualiseren
Veel lezers van ‘use cases’ die alleen tekstuele beschrijvingen bevatten raken al snel het overzicht kwijt. Door ‘use cases’ ook te visualiseren, bijvoorbeeld in een stroomdiagram, is snel zichtbaar wat er ontbreekt.

2.Berekeningen toevoegen
Veronderstel niet dat software ontwikkelaars belangrijke details als achterliggende berekeningen, formules en procedures wel kennen. Voeg deze dus toe, of geef op z’n minst aan waar ze deze kunnen vinden.

3. Opsommingen compleet maken
Veel beschrijvingen verwijzen naar een voorbeeld en laten het vervolgens aan de verbeelding van de lezer over om de overige details in te vullen. Deze beschrijvingen bevatten vaak woorden als ‘etcetera en bijvoorbeeld’. Echter, ook hier geldt dat ontwikkelaars vaak niet bekend zijn met alle details. Zorg er dus voor dat lijstjes, ook die van de uitzonderingen, compleet zijn.

4. Verklarende woordenlijst opstellen
Veel requirements bevatten belangrijke en noodzakelijke vaktermen en afkortingen. Ga er alleen niet klakkeloos vanuit dat iedereen er ook dezelfde betekenis aan geeft. Stel daarom een verklarende woordenlijst op en zorg ervoor dat deze lijst voor iedere lezer makkelijk toegankelijk is, bijvoorbeeld door vanuit de beschrijving een directe (hyper)link op te nemen naar de verklarende woordenlijst.

5. Gezamenlijk toetsen
Het interpreteren van woorden is en blijft altijd mensenwerk. Aannames en interpretatieverschillen zitten dan ook vaak in een heel klein en onbewust hoekje. De meest krachtige techniek om begripsverwarring (en andere gebreken) in requirements te ontdekken is de Fagan-inspectie, waarbij deskundigen uit verschillende vakgebieden in een groepssessie elke requirement apart bespreken. 

Er zijn vast nog meer tips.
Wat doe jij om te voorkomen dat requirements te weinig informatie bevatten?

No comments yet.

Leave a Reply