10 signalen dat je te maken hebt met slechte requirements

Tien signalen dat je te maken hebt met slechte requirements


Het is belangrijk om slechte requirements op tijd te herkennen.
 We weten immers allemaal dat slechte requirements zorgen voor (communicatie)problemen tussen belanghebbenden in een project en een grote impact kunnen hebben, zoals hoge herstelkosten en uitloop.

En toch missen we vaak de vroege voortekenen dat we te maken hebben met slechte requirements. Dat het licht al op rood staat voordat het project goed en wel van start is.

Onderstaande signalen kunnen je helpen bij het herkennen van slechte requirements in je project. In willekeurige volgorde zijn dat:

  1. Veel geklaag van Business (de vragende partij) over ICT (de leverende partij) en vice versa. “Wanneer leveren ze eens wat we vragen?” of “Ze weten niet wat ze willen.”
  2. Het veelvuldig gebruik van vaktermen, zonder dat er verklaringen voor zijn gegeven.
  3. Requirements die voornamelijk zijn beschreven als oneliners.
  4. Beschrijvingen die de oplossing al bevatten, in plaats van het gewenste resultaat dat moet worden bereikt. Hierdoor kunnen andere, wellicht betere of goedkopere, alternatieven over het hoofd worden gezien.
  5. Er worden veel woorden gebruikt die ruimte laten voor aannames, zoals bijvoorbeeld afkortingen, woorden die niet concreet zijn in hun bereik, woorden die generaliseren of woorden waaraan iedereen een eigen invulling geeft.
  6. De requirements beschrijven vooral de vraag naar functies (wat het systeem moet doen), en nauwelijks de vraag naar kwaliteiten (hoe goed het systeem iets moet doen). Dit terwijl de GO/NOGO-beslissing uiteindelijk plaatsvindt op de kwaliteiten.
  7. Testers hebben moeite met het opstellenvan goede en meetbare testgevallen. Zij vragen vaak om extra details.
  8. De beschrijving van één requirement bevat eigenlijkmeerdere verwachtingen tegelijkertijd.
  9. Dit leidt later weer tot veel onduidelijkheid bij de oplevering of requirements wel of niet zijn verwerkt in het product of de release.
  10. Er is geen duidelijke rangorde tussen de requirements, waardoor het moeilijk te bepalen is of een requirement wel bijdraagt aan het realiseren van de allerhoogste behoefte die vervult moet worden.

Herken je één of meerdere van deze signalen? Onderneem dan direct actie, want goedkoop zal uiteindelijk toch duurkoop blijken. Anders gezegd,

“If you think good requirements are expensive, try bad requirements.”
(Analoog aan Joseph Yoder over architectuur)

Gebruik jij nog andere signalen om slechte requirements te herkennen?
Laat het ons dan weten en laat een reactie achter.

No comments yet.

Leave a Reply