Inhoudsopgave

Omslag Heldere wensen en eisen voor en achterzijde.inddInleiding

 • Herken je de volgende situatie?
 • Wist je dat… ?
 • Het kan beter!
 • Hoe…?
 • Pak óók de bron aan! Focus op de aannames

Wat zijn wensen en eisen eigenlijk?

 • Vaak bevatten wensen en eisen al een oplossing
 • Hoe herken je een oplossing?
 • Oplossingen sluipen er makkelijk in. Is dit erg?
 • Oefening 1

Stap 1: Maak een indeling in soorten wensen en eisen

 • Maar welke soorten dan?
 • Deel wensen en eisen in vanuit behoeften
 • Schematisch ziet dat er zo uit
 • Een voorbeeld ter illustratie: het zeilmeisje
 • Wat opvalt in de praktijk is
 • Mensen willen geen producten, ze willen resultaten!
 • Beschrijf daarom óók  de behoeften en de kwaliteiten
 • Oefening 2

Stap 2: Beschrijf elke soort volgens eigen kenmerken

 • Zo beschrijf je functies
 • Zo beschrijf je kwaliteiten
 • Zo beschrijf je randvoorwaarden
 • Zo beschrijf je behoeftenOefening 3

Stap 3: Luister actief. Vraag door!

 • Stel open én gesloten vragen
 • Stel toekomstgerichte vragen
 • Stel abstraherende én concretiserende vragen
 • Stel vragen die kaders afbakenen
 • Zorg voor afwisseling in de vragen!
 • Oefening 4

Stap 4: Stel een verklarende woordenlijst op

 • Oefening 5

Stap 5: Laat de wensen en eisen toetsen

 • Er zijn diverse technieken beschikbaar
 • Waar laat je op letten bij het toetsen van de wensen en eisen?
 • Laat eventueel gebruik maken van hulpmiddelenOefening 6

Tot slot

Geraadpleegde literatuur