Een MUST voor goede requirements: domeinkennis of vaardigheden?

Een MUST voor goede requirements: domeinkennis of vaardigheden?
In veel aanvragen/vacatures voor functies waarbij requirements moeten worden opgesteld valt mij vaak op dat diepgaande domein- of productkennis, zoals bijvoorbeeld van het hypothekendomein of het internetdomein, een absolute MUST is voor de ideale kandidaat.

De gedachte hierachter is vaak ‘snelheid’. Een kandidaat met grondige domeinkennis is snel inzetbaar in een, vaak al lopend, project en kan direct aan de slag om de requirements te achterhalen. Immers, deze persoon is al bekend met de specifieke problemen die in het domein spelen en het gebezigde vakjargon.

Maar is dit wel zo? Komen de requirements dan sneller boven tafel? En zijn dit dan ook goede requirements?

Naar mijn idee is dit niet altijd het geval. En kan domeinkennis zelfs averechts werken. De kans op aannames bij een domeinexpert is namelijk veel groter. Ook is de kans bij hen groter dat zij vanuit hun expertise anderen hun behoeften gaan opleggen of al in oplossingen denken. Of dat zij denken te weten wat de gebruikers ‘nodig hebben’.

En daarmee is de kans op goed doorvragen en goede requirements veel kleiner. En dat leidt bij de implementatie weer tot ontevredenheid, teleurstelling, herstelwerkzaamheden, vertraging en extra projectkosten.

In mijn visie is dus niet domeinkennis, maar zijn sterke communicatieve vaardigheden een absolute MUST om tot goede requirements te komen. Als je niet goed kunt doorvragen op de juiste momenten zul je ook niet de werkelijke behoefte van de belanghebbenden weten te achterhalen. Het talent om goed door te kunnen vragen vind ik zelfs belangrijker dan diepgaande kennis van een bepaald onderwerp.

Daarnaast is het vaak moeilijk om snel iemand te vinden die zowel beschikt over de diepgaande inhoudelijke kennis als over de noodzakelijke communicatieve vaardigheden en analysetechnieken.

En wat dan om toch de snelheid in het project te houden? Wachten tot het schaap met de 5 poten zich meldt? Of die kandidaat die al over de juiste ervaring, vaardigheden en technieken beschikt bijscholen in domeinkennis? Vaak een kwestie van slechts 1 tot 2 weken als de kandidaat affiniteit heeft met het onderwerp.

Conclusie
: Het is een misverstand dat diepgaande domeinkennis sneller leidt tot het opstellen van goede requirements. Communicatieve vaardigheden en kennis van analysetechnieken zijn veel belangrijker. En daar zou bij het zoeken naar geschikte kandidaten dan ook veel meer de nadruk op moeten liggen.

Reacties zijn welkom!

No comments yet.

Leave a Reply