Op weg naar Goede Gesprekken over Requirements (Workshop)

Voor Functioneel Beheerders, Business Analisten, Product Owners en iedereen die problemen ervaart tijdens gesprekken met klanten, gebruikers en andere belanghebbenden over hun wensen & eisen (requirements).

Leer in 4 uur wat ik altijd doe tijdens gesprekken
om wensen & eisen helder te krijgen!

Herken je één van deze situaties?

 • Komen er na een gesprek over de wensen & eisen nog allerlei misverstanden, aannames en/of onduidelijkheden naar boven? Ook als je er veel tijd in hebt gestoken? Of als je heel veel inhoudelijke kennis hebt?
 • Ontstaat er keer op keer weer discussie over de precieze bedoeling van een wijzigingsverzoek?
 • Besef je regelmatig na een gesprek dat je tóch niet goed genoeg hebt doorgevraagd?
 • Wordt de werkelijke behoefte van de gebruiker pas écht duidelijk nadat er al is opgeleverd?
 • Ben je bang dat de belanghebbende geïrriteerd raakt als je maar blijft doorvragen?
 • Ben je onzeker of je wel de goede vragen stelt om de juiste informatie te achterhalen?

Dat hoeft niet zo te zijn!

“Knowing where to ask questions, and which questions to ask,
is almost as useful as knowing the answers.”– James Robertson

Het geheim van succesvolle gesprekken over requirements is de vaardigheid om de juiste vragen op de juiste momenten te stellen. Steeds weer blijkt dat degenen die succesvolle gesprekken voeren over requirements niet degenen zijn met de beste (vak)inhoudelijke kennis, maar zij die de beste vragen weten te stellen. Het zijn degenen die dóór durven te vragen.

Speciaal voor organisaties en hun mensen die het voeren van gesprekken met belanghebbenden over hun requirements als een worsteling ervaren heb ik de workshop ontwikkeld:

Op weg naar
Goede Gesprekken over Requirements

Met méér informatie en minder aannames

In-company Training | Op weg naar goede gesprekken over requirements | Mirjam van den Berg

Tijdens deze interactieve workshop leren de deelnemers:

 • Hoe aannames ontstaan.
 • Welke gesprekstechnieken en – modellen zij in kunnen zetten om:
  • Aannames en vage requirements sterk te verminderen.
  • En méér informatie boven tafel te krijgen.
 • Wat signalen zijn om door te gaan vragen.
 • Hoe goed door te vragen zonder de ander te irriteren.
 • Hoe te komen van een gevraagde oplossing naar de werkelijke wens van de ander.

Hierdoor ontstaan er voor de organisatie direct de volgende resultaten:

 • Een eerste stap in het sneller scherp krijgen van de werkelijke behoeften van belanghebbenden. Minder aannames zal leiden tot minder navragen, minder discussies in het vervolgtraject en minder herstelwerkzaamheden. En dus een snellere oplevering van de oplossingen, zodat gewenste resultaten kunnen worden behaald!
 • Het hele team in één keer dezelfde visie ten aanzien van heldere en scherpe requirements.
 • Hierdoor kunnen zij van elkaars ervaringen in de praktijk leren en elkaar ondersteunen in het uitvragen van de belanghebbenden.

Een aantal reacties

Jacobine Derks, Functioneel Beheer Asset Management, Schiphol Group

“Een inspirerende, interactieve workshop om de kracht van communicatie in ons analisten-vakgebied duidelijk te maken. Door middel van confrontaties wordt door Mirjam de vertaling gemaakt naar ‘ons’ vakgebied, afgesloten met concrete handvatten, modellen en tips.”
Joline Davidse, Informatieanalist, Nederlandse Spoorwegen

“Vooral doen! Lekker praktisch, goede structurering. Veel oefenen, dat is volgens mij heel belangrijk voor ons vak.”
Geertje Appel, Business Consultant, NS Reizigers/Devoteam

“Compacte workshop met leuke, afwisselende oefeningen die meer inzicht geven in gespreksmodellen en technieken.”
Stefan Breevoort, Oracle Developer, The Future Group

“Mirjam heeft voor ons 2 sessies van een heldere maatwerktraining gesprekstechnieken verzorgd. Zaken die in de 1e sessie als verbeterpunt naar voren kwamen zijn gelijk meegenomen in de 2e sessie, zodat deze nog beter scoorde bij de deelnemers. Ze heeft ook goed voortgeborduurd op de kennis die door eerdere trainingen al aanwezig was bij de deelnemers, waardoor deze sessies een absolute meerwaarde hadden voor ons als business analisten.”
Marc ten Dolle, Business Analist, Achmea | Divisie Pensioen & Leven

“In opdracht van ICT heeft Mirjam voor ons team van Functioneel Beheerders een ‘requirements’ workshop gegeven. Interessant gegeven was daarbij vooral de aandacht voor: Wat zijn eigenlijk wensen en eisen en welke vaardigheden heeft de Functioneel Beheerder nodig om de intermediairsrol tussen Business en IT goed te vervullen. Voor Van Dijk Educatie een frisse aanpak, met name de stijl en praktische wijze van uitleggen bleek een benadering welke effect sorteerde. Mirjam heeft naast het uitstekend onderkennen van de bedrijfscultuur (via voorgesprekken) en verbeterpunten een no nonsense stijl toegepast met oog voor het ontvangende publiek.”
Ron Burger, Manager ICT, Van Dijk Educatie BV

“Het proces om van behoefte/wens naar implementatie te komen is de afgelopen jaren al behoorlijk geprofessionaliseerd bij D-reizen. Het Functioneel Beheer team wil hierbij nu aan het begin van het proces een verbeterslag maken. We worstelen daar vooral met de echte behoefte boven tafel te krijgen en niet meteen te denken in oplossingen. Mirjam heeft hier met de requirements workshop een hele goede aanzet toe gegeven. Met haar praktische aanpak, afgewisseld met kleine stukjes theorie, hebben we als team nu een gemeenschappelijk kader om onze vaardigheden verder te verbeteren. Met name de afwisseling tussen theorie en korte oefeningen om de theorie in de praktijk te ervaren maken deze workshop een absolute aanrader voor iedereen die het requirementsproces wil verbeteren.”
Remco Vink, Teamleider Functioneel Beheer, D-Reizen

Wat deelnemers anderen over deze workshop zouden vertellen:

 • “Verfrissende workshop met goede balans tussen theorie en ‘hands on’ en leuke opdrachten.
 • “Er zitten veel eye-openers en praktische tips in. Leuke en zeer interactieve sessie.”
 • “Leuke, interactieve workshop, waarin je een aantal concrete handvatten krijgt waar je direct mee aan de slag kunt.”
 • “Nuttig met veel oefeningen. Geen droge stof!”
 • “Moet je ook eens doen! Het laat je weer eens in bekende valkuilen lopen.”

De workshop “Op weg naar Goede Gesprekken over Requirements” is als volgt opgebouwd:

 • Intakegesprek met opdrachtgever.
  Tijdens dit (telefonisch) gesprek worden de voor de organisatie specifieke punten en wensen besproken die tijdens de workshop (extra) aandacht krijgen.
 • Workshop van 4 uur met veel oefeningen en interactie in diverse werkvormen (max. 12 personen). Er is volop ruimte voor vragen en discussie, en om te leren van elkaar.
  De workshop wordt ondersteund met een presentatie, visualisaties en aanvullende verhalen en praktijkvoorbeelden. Dus géén saaie opsomming van bullet points!
 • Terugkoppeling van de resultaten aan opdrachtgever (op basis van de ingevulde evaluatieformulieren).

Daarnaast ontvangt elke deelnemer

 • Eén digitaal exemplaar van de digitale pocket ‘Heldere wensen en eisen! – 5 stappen om aannames te voorkomen bij Business én ICT‘.
 • Een aantal relevante en aanvullende artikelen.
 • En de presentatie met daarin verwerkt de foto’s en visualisaties die tijdens de workshop zijn gemaakt.

Voor wie is deze workshop geschikt?

Deze maatwerkworkshop is uitsluitend bedoeld voor medewerkers:

 • Die direct te maken hebben met het achterhalen van de wensen en eisen bij belanghebbenden in ICT-projecten. Of dit nu eenmalig is of structureel.
 • Die het lastig vinden om de juiste vragen te stellen, om de werkelijke behoefte boven water te krijgen.
 • Die het lastig vinden om een gesprek over requierments goed te structureren.
 • En die met meer vertrouwen in gesprek met de belanghebbende willen gaan.

Bijvoorbeeld voor:

 • Functioneel beheerders
 • Business analisten
 • Informatieanalisten
 • Requirements engineers
 • Product owners
 • Leden van SCRUM-teams
 • Leden van Business Support afdelingen
 • Leden van Development teams

Voor welke ontwikkelomgeving is deze workshop geschikt?

Deze workshop richt zich primair op gespreks- en vraagtechnieken die nodig zijn in gesprekken over requirements met belanghebbenden in ICT-projecten. Dus of je de requirements nu vastlegt in de vorm van use cases, user stories, Excel, Word of een andere verpakking, deze communicatietechnieken kun je ALTIJD inzetten; zowel in traditionele als in Agile-achtige omgevingen.

Groepsgrootte

Je kunt deze workshop aanvragen voor in-company groepen van 6 tot 12 personen. Zo blijft er volop ruimte voor vragen en discussie, en om te leren van elkaars ervaringen in de praktijk.

Deze workshop is goed te combineren met de modules

Over de trainer

Mirjam van den Berg | Expert & trainer in helder communiceren over requirements in ICT-projecten | Requirements Workshops (Beter) Leren LeidenDe workshops “Op weg naar Goede Gesprekken over Requirements” wordt gegeven door Mirjam van den Berg.

Mirjam van den Berg is eigenaar van Bridging Minds en heeft jarenlang gewerkt als intermediair tussen Business en ICT. Zij heeft zich gespecialiseerd in het helder communiceren over (Agile) requirements, zodat gesprekken en workshops méér informatie opleveren en minder ruimte laten voor aannames en misverstanden. Mirjam is tevens de auteur van de pocket ‘Heldere wensen en eisen!’ – 5 stappen om aannames te voorkomen bij Business & ICT.     Lees hier meer over Mirjam.